ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΩΝΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΝΤΑΞΗ ΣΥΓΧΟΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΟΝΙΚΟΤΗΤΕΣ